Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 110

Autorzy: Przemysław Ranachowski , Feliks Rejmund , Zbigniew Ranachowski , Andrzej Pawełek , Andrzej Piątkowski , Stanislav Kudela Jr :

Tytuł: Wpływ mikrostruktury na właściwości kwarcowej porcelany elektrotechnicznej

Streszczenie: W pracy przedstawiono mikroskopowe oraz mechanoakustyczne badania procesów degradacji w tworzywie porcelanowym rodzaju C 110. Próbki małogabarytowe, pochodzące z elementu elektroizolacyjnego niskiego napięcia, poddawane były powolnemu, quasi-statycznemu ściskaniu, z jednoczesną rejestracją deskryptorów emisji akustycznej. Na podstawie badań mikroskopowych ściskanych próbek wyróżniono etapy degradacji materiału. Wyniki konfrontowano z obrazami mikrostruktury tworzywa izolatorów niskonapięciowych po wieloletniej eksploatacji. Wyróżniono czynniki mające wpływ na wytrzymałość krótkotrwałą oraz odporność tworzywa na starzenie się w warunkach eksploatacyjnych.

Słowa kluczowe: porcelana elektrotechniczna, badania mikroskopowe, emisja akustyczna, degradacja tworzyw porcelanowych.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.28

wstecz