Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 98

Autorzy: Krzysztof Wieczorek :

Tytuł: Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia

Streszczenie: Celem badań laboratoryjnych jest weryfikacja wytrzymałości układów i materiałów izolacyjnych na narażenia napięciowe spotykane podczas eksploatacji. Do najgroźniejszych z nich należą stromo narastające impulsy napięciowe. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących norm.

Słowa kluczowe: wysokie napięcie, pomiary, niepewność pomiaru, strome impulsy napięciowe.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.25

wstecz