Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 94

Autorzy: Marek Zenker , Jan Subocz :

Tytuł: Wpływ długotrwałego działania temperatury na właściwości dielektryczne izolacji epoksy-mika-szkło

Streszczenie: W artykule zaprezentowano pomiary metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) izolacji epoksy-mika-szkło poddanej długotrwałemu działaniu temperatury z zakresu 150160 0C. Analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą zależności Havriliaka- Negamiego. Wykazano, że metoda FDS może stanowić miarodajne narzędzie diagnostyczne izolacji epoksy-mika-szkło na etapie produkcji jak i eksploatacji.

Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, izolacja, diagnostyka, FDS.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.24

wstecz