Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 85

Autorzy: Barbara Florkowska , Marek Florkowski , Józef Roehrich , Paweł Zydroń :

Tytuł: Modelowanie procesów degradacji układów elektroizolacyjnych wywołanych impulsami inwertera

Streszczenie: Narażenia eksploatacyjne są powodem postępującej degradacji elektrycznych układów izolacyjnych. Ocena intensywności i dynamiki tych procesów, będących m.in. konsekwencją lokalnego, roboczego natężenia pola elektrycznego jest zwykle prowadzona dla napięcia sinusoidalnie zmiennego. W aplikacjach, w których stosowane są energoelektroniczne układy przekształtnikowe narażenia napięciowe mają formę impulsów szybkozmiennych, tworzących powtarzalne sekwencje. Szczególne problemy powstają w układach napędowych silników indukcyjnych z modulacją szerokości impulsów (PWM), a związane są one z przepięciami oraz wyładowaniami niezupełnymi (wnz) w izolacji kabli zasilających oraz silników. Przebiegi PWM wytwarzają złożone przepięcia, które narażają izolację w większym stopniu niż napięcia przemienne. Przepięcia tworzą ciągi impulsów o bardzo krótkich czasach narastania, co ma zasadniczy wpływ na powstawanie i aktywność wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych. Artykuł przedstawia wybrane aspekty tych problemów: symulacje numeryczne naprężeń elektrycznych izolacji międzyzwojowej, wpływ napięć impulsowych modelujących sekwencje PWM oraz wyniki badań eksperymentalnych wnz w próbkach modelowych typu para skręcona (TP).

Słowa kluczowe: układy izolacyjne, procesy degradacji, wyładowania niezupełne, napięcia PWM

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.22

wstecz