Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 78

Autorzy: Paweł Szczupak :

Tytuł: Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące generacji wysokonapięciowych impulsów elektrycznych wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania. Opisano parametry od których zależy czas trwania zbocza narastającego impulsu. Można go regulować za pomocą zmiany wartości dwóch składowych zależnych od indukcyjności i rezystancji klucza załączającego. Efektywnym i najprostszym w realizacji sposobem jest zmiana szybkości narastania napięcia prowadząca do wzrostu natężenia pola elektrycznego w przerwie międzyelektrodowej.

Słowa kluczowe: Impuls elektryczny, subnanosekundowy czas narastania, iskiernik włączający, "ostrzenie impulsu".

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.20

wstecz