Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 71

Autorzy: Andrzej Mrozik :

Tytuł: Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozpoznanie efektów procesu starzeniowego w izolacji główniej przepustów RBP na podstawie odpowiedzi dielektrycznych poszczególnych warstw izolacji. Skupiono się na metodzie FDS w celu określenia możliwych zmian morfologicznych izolacji w zależności od miejsca pobrania próbek.

Słowa kluczowe: relaksacja, FDS, RBP, izolacja główna, warstwa

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.18

wstecz