Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 68

Autorzy: Grzegorz Malinowski , Hubert Morańda , Krzysztof Siodła :

Tytuł: Wyładowania niezupełne w estrze syntetycznym w zależności od temperatury

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badania wyładowań niezupełnych w układzie uwarstwionym szeregowo ester syntetyczny-papier dla dwóch różnych wartości temperatury. Przedstawiony jest układ badawczy, sposób pomiaru oraz wyniki pomiarów i ich obróbki.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wyładowania ślizgowe, ester syntetyczny.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.17

wstecz