Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 64

Autorzy: Krzysztof Kogut , Krzysztof Kasprzyk , Beata Zboromirska-Wnukiewicz :

Tytuł: Wytrzymałość elektryczna stosów warystorów tlenkowych o modyfikowanej powierzchni

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej stosów warystorów tlenkowych o modyfikowanej powierzchni bocznej. Pomiary wykonano dla dwóch geometrii elektrod naniesionych na płaską powierzchnię warystorów. Wyznaczono charakterystyki udarowe stosów warystorowych. Zarejestrowano obrazy wyładowań podczas prób napięciem impulsowym. Stwierdzono, że pokrycie powierzchni bocznej warystora poprawia jego elektryczną wytrzymałość powierzchniową jak również zwiększa odporność na wyładowania powierzchniowe.

Słowa kluczowe: stos warystorów, wytrzymałość elektryczna, wyładowania powierzchniowe, charakterystyki impulsowe.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.16

wstecz