Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 57

Autorzy: Grzegorz Dombek , Zbigniew Nadolny , Piotr Przybyłek :

Tytuł: Właściwości cieplne oleju mineralnego modyfikowanego nanocząstkami C60,TiO2 i Al2O3

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań nanocieczy. Jako ciecz bazową zastosowano olej mineralny, który modyfikowano za pomocą nanocząstek C60, TiO2 i Al2O3. Sprawdzono możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy. Zbadano wybrane właściwości nanocieczy wpływające na ich zdolność do transportu ciepła. Wykazano znaczący wpływ modyfikacji oleju mineralnego nanocząstkami tlenku tytanu TiO2 na przewodność cieplną.

Słowa kluczowe: nanociecze, przewodność cieplna, lepkość, transformatory energetyczne.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.14

wstecz