Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 50

Autorzy: Piotr Połoczanin , Piotr Papliński , Hubert Śmietanka :

Tytuł: Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Streszczenie: W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych.

Słowa kluczowe: farma wiatrowa, siłownia wiatrowa, pole magnetyczne, linia kablowa.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.12

wstecz