Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 41

Autorzy: Marek Andrzejewski , Wiesław Gil , Przemysław Wronek :

Tytuł: Monitoring on-line wysokonapięciowych izolatorów przepustowych w systemach stacyjnych

Streszczenie: Monitoring on-line wysokonapięciowych izolatorów przepustowych nie znalazł dotychczas powszechnej akceptacji z powodu niepewności mierzonych wskaźników izolacji. Integracja monitoringu z systemami stacyjnymi znacznie poprawia uzyskiwane rezultaty. W systemach zintegrowanych możliwe jest wdrażanie rozbudowanych algorytmów monitorowania, uwzględniających zdarzenia stacyjne. Dokładniejsze pomiary umożliwiają wnioskowanie o stanie izolatorów przepustowych, wykorzystujące korelacje zmian współczynnika strat dielektrycznych tgδ oraz temperatury.

Słowa kluczowe: monitoring on-line, wysokonapięciowe izolatory przepustowe, współczynnik strat dielektrycznych, wpływ temperatury

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.10

wstecz