Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 27

Autorzy: Jarosław Gielniak , Hubert Morańda :

Tytuł: Dynamika zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych w zależności od konstrukcji

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki analizy zawilgocenia wybranych typów transformatorów. Przeanalizowano w nim wpływ wieku izolacji stałej transformatorów typu RTdxP oraz ANER na poziom jej zawilgocenia. Analizie poddano również wpływ sposobu zabezpieczania transformatorów przed wnikaniem wilgoci z powietrza na zawilgocenie izolacji stałej oraz rozstęp wyników.

Słowa kluczowe: FDS, zawilgocenie transformatorów, izolacja papierowo-olejowa

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.7

wstecz