Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 23

Autorzy: Szymon Banaszak , Konstanty Gawrylczyk :

Tytuł: Wpływ parametrów rdzenia i innych uzwojeń transformatora na charakterystyki odpowiedzi częstotliwościowej uzwojenia

Streszczenie: W zakresie częstotliwości do 10 kHz rdzeń transformatora ma decydujący wpływ na kształt charakterystyki częstotliwościowej uzwojenia. Przedstawiono metodę modelowania uwzględniającą laminację rdzenia oraz jego konduktywność. W podanym zakresie częstotliwości występuje rezonans powodowany obecnością innych, w danej chwili niepodlegających pomiarowi, uzwojeń. Pokazano prosty sposób uwzględnienia wpływu tych uzwojeń w modelu o stałych skupionych.

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, uzwojenia, analiza odpowiedzi częstotliwościowej, FRA.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.6

wstecz