Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 19

Autorzy: Piotr Przybyłek :

Tytuł: Ekstrakcja wody z elektroizolacyjnych materiałów włóknistych do metanolu

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań czasu ekstrakcji wody z elektroizolacyjnych materiałów włóknistych do metanolu. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie wykorzystania pośredniej metody spektrofotometrycznej do pomiaru zawartości wody w elektroizolacyjnych materiałach włóknistych oraz suszenia układów izolacyjnych wykonanych z tych materiałów. Badanymi obiektami były próbki materiałów celulozowych o różnej grubości oraz papier aramidowy.

Słowa kluczowe: pomiar zawartości wody, suszenie izolacji, pośrednia metoda spektrofotometryczna, ekstrakcja wody do metanolu.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.5

wstecz