Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 16

Autorzy: Ryszard Kacprzyk , Adam Pelesz :

Tytuł: Zanik ładunku na izolatorach kompozytowych

Streszczenie: Zbadano proces zaniku ładunku powierzchniowego na cylindrycznych kompozytowych izolatorach zawierających różne kombinacje materiałów rdzenia i płaszcza. Izolatory zostały poddane „punktowej” elektryzacji za pomocą wyładowania koronowego przy napięciu stałym. Wyniki badań wykazały zależność szybkości zaniku ładunku od materiału płaszcza jak i rdzenia przy czym transport ładunku ma miejsce głównie w płaszczu. Stwierdzono również wpływ interfazy rdzeń-płaszcz na szybkość zaniku ładunku.

Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, ładunek powierzchniowy, zanik ładunku, potencjał powierzchniowy.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.4

wstecz