Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 6

Autorzy: Michał Bonisławski , Ryszard Pałka , Piotr Paplicki , Marcin Wardach :

Tytuł: Badania eksperymentalne maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań modelu prototypowej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu (ECPSM). W przedstawionej konstrukcji dodatkowa cewka umożliwia regulację strumienia magnesów trwałych, dając pewien stopień swobody sterowania maszyną. Dzięki temu osiągnąć można większy moment obrotowy w zakresie niskich prędkości obrotowych oraz zwiększenie prędkości maksymalnej bez użycia tradycyjnych (obniżających sprawność układu napędowego) technik osłabiania pola. W badaniach wykorzystano algorytmy sterowania z wektorową orientacją pola (FOC), które zaimplementowano w autorskim sterowniku mikroprocesorowym. Wykorzystano w tym celu nowoczesny mikrokontroler DSP, będący częścią dedykowanego stanowiska pomiarowego, umożliwiającego kompleksową analizę pracy maszyny.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, PMSM, regulacja wzbudzenia, ECPSM.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.2

wstecz