Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 272

Authors: Andriy Chaban , Marek Lis :

Title: Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do wyznaczania prądu generatora w układzie napędowym silnik PMSM – generator prądu stałego

Abstract: W pracy wykorzystując sztuczną sieć neuronową wyznaczono prąd twornika generatora prądu stałego, który napędzany jest przez silnik PMSM za pomocą długiego elementu sprężystego. Uczenie sieci neuronowej prowadzono wykorzystując matematyczny model układu elektromechanicznego. Model ten został sformułowany poprzez zastosowanie interdyscyplinarnej metody wariacyjnej. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci tabel oraz graficznej.

Key words: Euler-Lagrange’a systemy, silnik synchroniczny PMSM typu, zasada Hamiltona-Ostrogradskiego.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.55

wstecz