Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 207

Authors: Ireneusz Kubiak :

Title: Font komputerowy odporny na proces infiltracji elektromagnetycznej

Abstract: Ochrona przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji to nie tylko rozwiązania konstrukcyjne urządzeń czy też strefy ochrony fizycznej. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne wpływają na masę urządzeń i niedogodności ergonomiczne. Poszukuje się więc inne technologie wspomagające ochronę elektromagnetyczną informacji. Jednym z nowych rozwiązań są fonty komputerowe o specjalnych kształtach. Właściwości Kanału Przenikania Informacji powodują, że tekst pisany fontem bezpiecznym jest odporny na proces infiltracji elektromagnetycznej.

Key words: font bezpieczny elektromagnetycznie, emisja ujawniająca, proces infiltracji elektromagnetycznej, ochrona informacji.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.40

wstecz