Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 202

Authors: Krzysztof Tomczyk :

Title: Modelowania liniowych analogowych przetworników w oparciu o równoczesny pomiar charakterystyk amplitudowej i fazowej w programie LabVIEW

Abstract: Artykuł przedstawia metodę modelowania liniowych analogowych przetworników w oparciu o równoczesny pomiar charakterystyk amplitudowej i fazowej w programie LabVIEW. Przedstawione rozwiązania oparte są na reparametryzacji funkcji przejścia, stanowiącej podstawę do implementacji ważonej metody najmniejszych kwadratów. Efektywność przedstawionej metody została zweryfikowana na przykładzie modelowania czujnika przyspieszenia PCB 338b35.

Key words: Przetwornik analogowy, ważona metoda najmniejszych kwadratów, reparametryzacja funkcji przejścia.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.39

wstecz