Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 178

Authors: Jacopo Bongiorno , Andrea Mariscotti :

Title: Przebiegi zmienności impedancji mierzonej na pantografie w systemach trakcji elektrycznej prądu stałego - porównanie z wynikami badań eksperymentalnych

Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania emisji przewodzonych zaburzeń pochodzących od pojazdów trakcyjnych na infrastrukturę trakcyjną w celu zdefiniowania kryteriów i oceny zmienności tych oddziaływań. Przedstawiono wyniki wielokrotnych analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem modeli symulacyjnych zweryfikowanych pomiarowo w trakcie testów we Francji, Belgii, i Włoszech. Przedstawiono specyfikę systemów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego wynikającą z niskiej impedancji podstacji trakcyjnych i stąd niskich odkształceń napięcia.

Key words: impedancja mierzona na pantografie, systemy trakcji elektrycznej prądu stałego, lokomotywy zasilane z sieci DC, modelowanie, symulacja.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.33

wstecz