Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 121

Authors: Piotr Pura , Grzegorz Iwanski :

Title: Algorytm bezpośredniej regulacji mocy z ograniczeniami na mocy i prądzie maszyny dwustronnie zasilanej pracującej na sieć asymetryczną

Abstract: W artykule opisany jest algorytm wyznaczania referencyjnej chwilowej wartości mocy użytej w sterowanej zgodnie z algorytmem DPC w maszynie dwustronnie zasilanej współpracującej z siecią asymetryczną. Opisana metoda pozwala na pracę ze stałym momentem elektromagnetycznym bez przekroczenia ograniczeń mocy i prądu stojana MDZ. Artykuł prezentuje porównanie i analizę różnych strategii, w których nie została użyta dekompozycja napięcia na składową zgodną i przeciwną a całe sterowanie zrealizowano we współrzędnych αβ.

Key words: MDZ, maszyna dwustronnie zasilana, DPC, bezpośrednie sterowanie mocą, sieć asymetryczna.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.23

wstecz