Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 103

Authors: Przemysław Mosiołek :

Title: Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Abstract: W artykule przedstawiono algorytm sterowania adaptacyjnego silnikiem z magnesami trwałymi z dowolnym rozkładem strumienia. Do syntezy algorytmu zastosowano zmodyfikowaną metodę adaptacyjnego wstecznego całkowania. Zadane wartości prądów w osiach d i q wyznaczane są zgodnie z zasadą maksymalnej wartości momentu na amper - MTPA. Poprawność algorytmu ilustrują wyniki uzyskane na drodze symulacji komputerowej.

Key words: metoda wstecznego całkowania, silnik z magnesami trwałymi, metoda MTPA, modele przybliżone.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.20

wstecz