Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 73

Authors: Zbigniew Kaczmarczyk :

Title: Model i metoda projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF

Abstract: W artykule przedstawiono model i metodę projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF z dołączoną ćwierćfalową linią długą po stronie zasilania. Zwiększanie częstotliwości pracy falowników rezonansowych wymaga stosowania dedykowanych metod do ich analizy i projektowania. Koniecznym staje się uwzględnienie parametrów pasożytniczych ich istotnych podzespołów. Zaproponowana koncepcja została wyjaśniona oraz zweryfikowana. Dwa falowniki klasy EF (20 MHz, 400 W) zostały zaprojektowane i przebadane.

Key words: falowniki rezonansowe, falownik klasy EF, wysoka częstotliwość, miękkie przełączanie.

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.14

wstecz