Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 56

Authors: Dariusz Janiszewski :

Title: Wykorzystanie techniki filtru cząsteczkowego do estymacji stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych

Abstract: W artykule przedstawiono obserwację zmiennych stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych przy wykorzystaniu techniki filtracji cząsteczek. W oparciu o przedstawioną teorię zaproponowano obserwator położenia wału, prędkości i momentu obciążenia części mechanicznej napędu. Początkowe badania symulacyjne pokazują dobre właściwości zaproponowanej struktury estymacji.

Key words: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, sterowanie bezczujnikowe, obserwatory , filtr cząsteczkowy

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.11

wstecz