Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 6

Authors: Bartłomiej Ufnalski , Lech Grzesiak :

Title: Sterowanie powtarzalne napięciem wyjściowym falownika przy użyciu bezpośredniego regulatora rojowego

Abstract: W artykule opisano regulator rojowy realizujący sterowanie z uczeniem iteracyjnym dla jednofazowego falownika napięcia z wyjściowym filtrem LC. Oryginalność rozwiązania polega na fakcie bezpośredniego przechowywania próbek sygnału sterującego przez rój cząstek. Rój optymalizuje w trybie on-line sygnał sterujący eliminując wpływ okresowego zakłócenia (prądu obciążenia pobieranego, na przykład, przez prostownik diodowy z filtrem pojemnościowym) na jakość napięcia wyjściowego. Sygnał sterujący jest optymalny z uwagi na zdefiniowany przez użytkownika wskaźnik jakości. Koncepcja bezpośredniego regulatora rojowego została zbadana przy użyciu technik modelowania numerycznego.

Key words: sterowanie powtarzalne z uczeniem, optymalizacja metodą roju cząstek, falownik jednofazowy, eliminacja wpływu okresowego zakłócenia

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.2

wstecz