Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 247

Authors: Robert Jęrychowski , Michał Wydra :

Title: Modelowanie systemów sterowania dedykowanych dla źródeł rozproszonych

Abstract: Artykuł przedstawia sposób modelowania Systemów Sterowania i Nadzoru (SSiN) z uwzględnieniem właściwości eksploatacyjnych i informatycznych oraz zastosowanych standardów komunikacyjnych. Modelowanie pracy SSiN dla źródeł rozproszonych może być realizowane wielowariantowo. W modelu uwzględnić można szereg modułów współpracujących i wymieniających informacje pomiędzy sobą.

Key words: modelowanie systemów SSiN, energetyka rozproszona, standardy komunikacyjne.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.57

wstecz