Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 235

Authors: Pavel Urbanovich , Marina Vitkova , Dmitriy Romanenko :

Title: Algorytm wykrywania wielokrotności błędów podczas wieloprogowego dekodowania kodów iteracyjnych

Abstract: Została przeanalizowana możliwość określenia jakości rzeczywistego kanału transmisji danych podczas wieloprogowego dekodowania za pomocą trójwymiarowych kodów iteracyjnych. Zostały zdefiniowane cechy korekcji zwielokrotnionych błędów podczas wieloprogowego dekodowania, które pozwalają na określenie liczby błędnych bitów w przekazywanym powiadomieniu bez rozłączenia komunikacji.

Key words: dekodowanie wieloprogowe, kody iteracyjne, zwielokrotnione błędy.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.54

wstecz