Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 231

Authors: Jacek Kęsik , Dariusz Bober :

Title: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania

Abstract: W dobie społeczeństwa informacyjnego, odbiorcy energii są znacznie bardziej zależni od urządzeń elektrycznych, wymagając nieprzerwanego zasilania. Z tego też powodu zasadne jest twierdzenie, by użytkownicy końcowi współdecydowali o własnym bezpieczeństwie energetycznym, podobnie jak więksi gracze na rynku energii. W artykule opisano nietrywialne aspekty metody sterowania zużyciem energii. Metoda została opatentowana w Polsce (P-384715).

Key words: Tryby zasilania, DSM, inteligentny pomiar, bezpieczeństwo elektroenergetyczne.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.53

wstecz