Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 223

Authors: Andrzej Kotyra , Gulmira Bazil , Waldemar Wójcik , Aigul Iskakova :

Title: Charakteryzowanie procesu współspalania biomasy z wykorzystaniem sekwencji obrazu

Abstract: Artykuł przedstawia badania płomienia z wykorzystaniem technik wizyjnych dla różnych stanów procesu spalania. Testy laboratoryjne zostały przeprowadzone przy różnych ustawieniach przepływu powietrza drugiego i mocy dla mieszanin paliwa zawierającego 10% i 30% biomasy. Parametry obszaru płomienia jak środek ciężkości i pole powierzchni poddane ocenie pod względem ich potencjalnego wykorzystanie w diagnostyce procesu spalania.

Key words: współspalanie biomasy, diagnostyka procesu, przetwarzanie obrazu.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.51

wstecz