Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 219

Authors: Jan Bursa , Jerzy Pomianowski :

Title: Żywice epoksydowe modyfikowane wypełniaczami krzemianowymi

Abstract: Celem niniejszej pracy było sprawdzenie jaki wpływ na właściwości elektryczne kompozytu ma zastąpienie części wypełniacza gruboziarnistego (mikrosfery glinokrzemianowe średnicy 200 μm) mączką kwarcową o wielkości ziaren 2 μm. Stwierdzono, iż wypełniacz kwarcowy o małej wielkości ziaren równej 2 μm w mniejszym stopniu obniża wytrzymałość elektryczną niż wypełniacz gruboziarnisty.

Key words: elektroizolacja, żywica epoksydowa, mączka kwarcowa, mikrosfery.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.50

wstecz