Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 215

Authors: Marek Niechaj :

Title: Modelowanie generatora fotowoltaicznego pracującego w autonomicznym systemie bez elektrycznego źródła buforowego

Abstract: Podczas komputerowego projektowania autonomicznego fotowoltaicznego (PV) systemu bez elektrycznego źródła buforowego, nie jest możliwe uzyskanie dokładnych wyników symulacji jeśli zna się jedynie ilość energii którą generator PV mógłby wytworzyć w określonym czasie i lokalizacji. Aby umożliwić precyzyjne symulacje, opracowany został model generatora PV wykorzystujący, jako podstawowe dane, parametry zwane: względny czas mocy progowej. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie zarówno przebiegu mocy, jak i energii wytworzonej przez generator.

Key words: fotowoltaika, model analityczny i/lub numeryczny, system napędu elektrycznego.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.49

wstecz