Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 211

Authors: Marek Szmechta , Paweł Aksamit :

Title: Poprawa efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego elektrowni wiatrowych

Abstract: Sektor energetyki wiatrowej w Polsce, jako wiodącej części odnawialnych źródeł energii elektrycznej przeżywa w ostatnich kilkunastu miesiącach dynamiczny rozwój. W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące poprawy efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego na przykładzie elektrowni wiatrowej ENERCON o mocy nominalnej 500 kW. Istotą proponowanej koncepcji poprawy efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego dla pojedynczej elektrowni jest budowa drugiej elektrowni w bliskiej odległości oraz ograniczenie mocy maksymalnej dla obu jednostek. Taka konfiguracja powoduje korzyści dla okresów o słabej wietrzności ale jednocześnie straty produkcji dla okresów o dużej wietrzności. W artykule dokonano szczegółowej analizy bilansu zysków i strat na podstawie danych historycznych z okresu kilkunastu miesięcy dostępnych w systemie SCADA online oraz opartego na transmisji danych z wykorzystaniem GPRS. Przeprowadzono obliczenia bilansu dla symetrycznego ograniczenia mocy obu jednostek oraz różnych warunków wietrzności. Dokonano również próby analizy wpływu proponowanej konfiguracji na inne aspekty eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Key words: Elektrownia wiatrowa, efektywność przyłącza energetycznego, krzywa mocy.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.48

wstecz