Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 191

Authors: Tomasz Dziubich , Julian Szymański :

Title: Automatyczna klasyfikacja znaków Polskiego Języka Miganego

Abstract: W artykule przedstawiono podejście do automatycznego rozpoznawania gestów migowych w oparciu o dedykowane do tego zadania urządzenie pod nazwą eGlove. Przeprowadzono analizę podejść do klasyfikacji gestów statycznych i dynamicznych. Uzyskane rezultaty wskazują, że opracowane urządzenie może zostać wykorzystane do analizy gestów języka mówionego, jednakże dla gestów dynamicznych ograniczeniem jest rozmiar słownika.

Key words: rozpoznawanie gestów, elektronika ubieralna, klasyfikacja, interakcja człowiek – maszyna.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.43

wstecz