Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 183

Authors: Milan Sebok , Miroslav Gutten , Matej Kucera , Daniel Korenciak , Tomasz Kołtunowicz :

Title: Nieniszcząca diagnostyka systemów elektrycznych i urządzeń

Abstract: W artykule przedstawiono problematykę termicznych sensorów, zasady badań uwzgledniające bezdotykowe pomiary temperatury, ich funkcje oraz wnioski. Dotychczasowa wiedza o pomiarach w podczerwieni pozwala na efektywniejsze wykorzystanie metod termowizyjnych celem lokalizacji zakłóceń związanych z jakością połączeń odpowiadających za dystrybucję energii elektrycznej. Termografia jest nieniszczącą metodą diagnostyczną pozwalającą na badania instalacji elektrycznych i sprzętu w celu określenia uszkodzeń urządzeń i systemów elektrycznych, a także do wykrywania pogarszania się ich stanu.

Key words: Termowizja, promieniowanie, kalkulacja, termogram.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.41

wstecz