Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 179

Authors: Sebastian Styła :

Title: Badanie konstrukcji młyna elektromagnetycznego z użyciem podczerwieni

Abstract: W artykule zaproponowano metodę kontroli stanu technicznego młyna elektromagnetycznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Przedstawiono problemy podczas przeprowadzania tego typu badań oraz metody zwiększenia dokładności ich wykonania. Analiza otrzymanych wyników pozwala w szybki i łatwy sposób wskazać miejsca występowania zagrożeń, które mogą być przyczyną uszkodzeń urządzenia. W artykule zaprezentowano ponadto procedurę postępowania podczas tego typu badań, a także przedstawiono sposoby interpretacji uzyskanych wyników.

Key words: młyn elektromagnetyczny, wzbudnik pola wirującego, termogram, podczerwień, kamera termowizyjna.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.40

wstecz