Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 169

Authors: Artur Bugała , Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska :

Title: Ocena zgodności pomiędzy charakterystykami prądowo – napięciowymi modułów PV na podstawie obliczeń matematycznych i pomiarów w warunkach rzeczywistych

Abstract: Opracowano algorytm wyznaczania charakterystyk prądowo - napięciowych na podstawie dwudiodowego schematu zastępczego ogniwa i przeprowadzono symulację komputerową dla wybranych modułów krzemowych. W rozważaniach uwzględniono parametry elektryczne i cieplne ogniw, składających się na moduł, powierzchnię roboczą modułu, współczynniki jakości, liczbę ogniw połączonych szeregowo, jak i liczbę szeregów ogniw oraz wpływ warunków zewnętrznych, w szczególności nasłonecznienia i temperatury na pracę modułów. Przeprowadzono również weryfikację pomiarową charakterystyk prądowo - napięciowych wybranych modułów w warunkach rzeczywistych. Badania uzupełniono o pomiary gęstości mocy promieniowania na powierzchni modułu. Uzyskane wyniki pomiarów potwierdziły te otrzymane z obliczeń.

Key words: charakterystyki prądowo - napięciowe, model dwudiodowy, gęstość mocy promieniowania, parametry elektryczne.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.37

wstecz