Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 147

Authors: Zdzisław Trzaska :

Title: Dynamiczne procesy w źródłach sekwencyjno-bipolarnych pulsów zasilających nieliniowe odbiorniki

Abstract: W artykule przedstawiono ujednolicone podstawy analizy drgań, głównie nieharmonicznych przebiegów, wzbudzanych źródłowymi sygnałami, niegładkimi lub nieciągłymi w czasie,. W analizie wykorzystano niegładkie (udarowe) systemy do wyznaczania nie tylko nieciągłej, lecz także ciągłej lub nawet liniowej dynamiki układu. Nacisk położony został na ustalenie powiązań między dynamiką uderzeniową i algebrą hiperboliczną, analogicznie do przypadku drgań harmonicznych i konwencjonalnych liczb zespolonych. Ilustracje i wyniki symulacji komputerowych są przedstawione.

Key words: liczby hiperboliczne, niegładka transformacja czasu, obwody nieliniowe, drgania okresowe niesinusoidalne.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.32

wstecz