Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 94

Authors: Andrzej Kanicki :

Title: Metody stosowane w analizie awaryjnych wyłączeń w sieci elektroenergetycznej

Abstract: W artykule zostanie przedstawiona metoda wyznaczania mocy gałęziowej po wyłączeniu jednego, dwóch lub trzech dowolnych elementów sieci elektroenergetycznej. W metodzie tej moc gałęziowa jest obliczana bez konieczności ponownego wyznaczania macierzy admitancyjnej i jej odwracania po każdym wyłączeniu. Następnie zostanie zaprezentowana metoda sprawdzania spójności grafu rozważanej sieci po analizowanych wyłączeniach.

Key words: zakłócenia, moc gałęziowa, spójność grafu sieci.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.19

wstecz