Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 84

Authors: Michał Szewczyk :

Title: Analizy wymagań niezawodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce

Abstract: Specyfika infrastruktury teleinformatycznej elektroenergetyki wymaga, aby elementy i urządzenia realizujące funkcje tejże infrastruktury były przygotowane do pracy w warunkach środowiskowych elektroenergetyki i nie pracowały w warunkach innych niż te, do których je zaprojektowano. W artykule dokonano wybranych analiz wymagań niezwodnościowych i jakościowych układów i urządzeń transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce.

Key words: transmisja danych, system elektroenergetyczny, norma IEC 61850.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.17

wstecz