Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 80

Authors: Michał Szewczyk :

Title: Wymagania normatywne pomiarów synchronicznych w infrastrukturze elektroenergetyki

Abstract: Wiele systemów pomiarowych i decyzyjnych we współczesnej infrastrukturze elektroenergetyki przyjmuje charakter obszarowo rozproszony, w którym scentralizowane systemy realizują pomiary i podejmują decyzje na podstawie pomiarów lokalnych, zsynchronizowanych czasowo. W artykule dokonano analizy wymagań normatywnych stawianych systemom pomiarów synchronicznych, wynikającym z norm serii C37.118.

Key words: pomiary synchroniczne, system elektroenergetyczny, norma C37.118.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.16

wstecz