Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 68

Authors: Michał Pudełko , Waldemar Skomudek :

Title: Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Abstract: Rozwój aplikacji informatycznych w obszarze sieci inteligentnych stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących uzyskanie wysokiej, rynkowej efektywności Smart Grids. Aplikacjom tym stawiane są wymagania gwarantujące niezawodność i pewność działania, zachowując jednocześnie nieograniczone bezpieczeństwo gromadzonych danych. W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania w sieciach inteligentnych otwartych technologii informatycznych wraz z propozycją modelu takiej aplikacji.

Key words: sieci inteligentne, otwarte systemy informatyczne, architektura klastrowa.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.14

wstecz