Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 03/2014 Page no. 63

Authors: Adrian Halinka , Mateusz Szablicki :

Title: Nowe kryterium sum impedancji algorytmu decyzyjnego obszarowych zabezpieczeń odległościowych

Abstract: W artykule przedstawiono, opracowane przez autorów, nowe kryterium decyzyjne sum impedancji. Pozwala to ograniczyć skalę błędnych decyzji zabezpieczeń odległościowych w układach sieciowych złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie.

Key words: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie odległościowe, kryterium decyzyjne.

DOI number: 10.12915/pe.2014.03.13

wstecz