Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 293

Autorzy: Wojciech Błotnicki , Józef Wiora , Stanisław Waluś :

Tytuł: Przepływomierz znacznikowy z czujnikiem konduktometrzycznym

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badan nad metodami pomiaru strumienia objętosci w kanałach otwartych. Zaprezentowano znacznikowa˛ metodę pomiaru z wykorzystaniem chlorku sodu oraz czujników konduktometrycznych jako jego detektorów. Przedstawiono również układ do pomiaru sygnałów z czujników konduktometrycznych, a także sposób wyznaczania czasu przejscia znacznika pomiędzy punktami pomiarowymi. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły uzyskac wyniki pomiaru strumienia objętosci z niepewnoscią na poziomie 6%.

Słowa kluczowe: pomiar strumienia objętosci, metodza znacznikowa, wzorcowanie przepłwomierzy

wstecz