Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 280

Autorzy: Roman Dmytryshyn :

Tytuł: Współczynnik uwarunkowania macierzy

Streszczenie: Opracowano nowy dokładniejszy wzór do obliczenia wskaźnika uwarunkowania macierzy. Skuteczność nowego wzoru potwierdzono na przykładach macierzy Hilberta. Dla sprawdzenia dokładności wzorów wykorzystano analizę Monte-Carlo.

Słowa kluczowe: wskaźnik uwarunkowania macierzy, macierz Hilberta, standardowe odchylenie, norma Frobeniusa

wstecz