Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 274

Autorzy: Piotr Gas :

Tytuł: Nieustalony rozkład temperatury wewnątrz mózgu człowieka w czasie śródmiąższowej hipertermii mikrofalowej

Streszczenie: Niniejsza praca pokazuje symulację komputerową mózgu człowieka leczonego przy wykorzystaniu śródmiąższowej hipertermii mikrofalowej. Źródłem ciepła jest cienka współosiowa antena ze szczeliną powietrzną emitująca mikrofale. Równanie falowe dla przypadku fali TM oraz biologiczne równanie przewodnictwa cieplnego określone przez Pennesa dla stanu niestacjonarnego zostały rozwiązane za pomocą metody elementów skończonych. Został przedyskutowany wpływ zmiennej czasowej na rozkład temperatury i przedstawione wyniki symulacji.

Słowa kluczowe: śródmiąższowa hipertermia mikrofalowa, fale TM, model Cola-Cola, biologiczne równanie ciepła, MES

wstecz