Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 268

Autorzy: Michał Kruk , Stanisław Osowski , Wojciech Kozłowski , Robert Koktysz , Tomasz Markiewicz , Janina Słodkowska :

Tytuł: Komputerowy system oceny stopnia zaawansowania raka nerek według skali Fuhrmana

Streszczenie: Praca przedstawia podejście komputerowe do automatycznej oceny stopnia skali Fuhrmana w przypadku raka nerki. Ocena dotyczy mikroskopowego obrazu nerek. Proponowane rozwiązanie stosuje zespół metod obejmujących morfologię matematyczną, transformację Hougha, sieci neuronowe oraz grupowanie danych wielowymiarowych. Proponowane rozwiązanie zostało sprawdzone na zbiorze prawie 300 obrazów nerek z różnym stopniem zaawansowania choroby nowotworowej.

Słowa kluczowe: skala Fuhrmana, rak nerki, morfologia matematyczna, grupowanie i klasyfikacja danych.

wstecz