Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 262

Autorzy: Eugeniusz Kurgan :

Tytuł: Obliczanie sił w urządzeniach do separacji cząstek

Streszczenie: W tej publikacji omówiono zjawisko dielektroforezy w dwóch wymiarach. Najpierw odpowiednie równania pole zostaną rozwiązane analityczni, a następnie zostaną wyprowadzone wzory na wartość momentu dipolowego cząsteczki zanurzonej w płynie dielektrycznym. Wielkości te mają podstawowe znaczenie w obliczaniu sił i momentów działających na cząsteczkę oraz na wyznaczanie rozkładu prędkości w urządzeniach do separacji cząstek.

Słowa kluczowe: dielektroforeza, obliczanie wartości sił działających na dipol.

wstecz