Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 259

Autorzy: Yuriy Kozak , Bohdan Melnyk , Ivanna Vasylchyshyn :

Tytuł: Budowa makromodeli z użyciem algorytmów ewolucyjnych

Streszczenie: Praca przedstawia nową metodę budowania makromodeli przy użyciu algorytmów ewolucyjnych optymalizacji. Proponowane podejście zostało zilustrowane przykładami konkretnych modeli, a wyniki porównane z tymi uzyskanymi przy zastosowaniu tradycyjnych deterministycznych metod optymalizacji

Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, optymalizacja, algorytmy ewolucyjne

wstecz