Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 250

Autorzy: Ivo Dolezel , Lubomir Musalek , František Mach , Pavel Karban :

Tytuł: Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych kęsów w polu magnesów trwałych: symulacje i eksperymenty

Streszczenie: W pracy opisano rezultaty modelowania procesu nagrzewania indukcyjnego kęsów aluminiowych w polu magnetycznym wytwarzanym przez magnesy stałe. Autorzy proponują i modelują dwa warianty technologii. Kęs może być obracany wewnątrz zestawu odpowiednio ustawionych magnesów lub pierścień magnesów jest obracany względem nieruchomego kęsa. Oba warianty były symulowane przy pomocy w pełni adaptacyjnej metody elementów skończonych wyższych rzędów. Niektóre wyniki symulacji porównano z modelem fizycznym zbudowanym przez autorów.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, kęsy aluminiowe, MES wyższego rzędu, pole magentyczne, pole temperatury

wstecz