Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03a/2013 Str. 247

Autorzy: Milan Smetana , Tatiana Strapacova :

Tytuł: Ocena zdolności detekcyjnych czujników używanych w defektoskopii wiroprądowej

Streszczenie: W artykule umieszczono wyniki porównania czujników wykorzystywanych w defektoskopii wiroprądowej. Autorzy dokonują porównania przy pomocy próbnika własnego projektu, badając czujniki: GMR, AMR, czujnik pola magnetycznego i standardową cewkę indukcyjną. Dodatkowo zostają wykonane symulacje numeryczne odzwierciedlające wykonane pomiary.

Słowa kluczowe: in the case of foreign Authors in this line the Editor inserts Polish translation of keywords.

wstecz